Bigarren Hezkuntza

Hezkuntza-materialak ikasgela barruko eta bertatik kanpoko esperientzian oinarritzen dira
Proposamenaren edukiak irakaskuntza-esperientzian oinarritzen dira, eta ibilbide malgu, hurbil eta motibagarri bihurtzen dute ikaskuntza, erraz aplikatzekoa.
Play Video
 
Bigarren Hezkuntza #BesteEraBatera
Edukien ikaskuntza, diziplina anitzekoa eta malgua.
Ikaskuntza-egoera konpetentzialak testuinguru errealetan oinarritzen dira.
Arreta zeharkako trebetasunei zein arloari berez dagozkienei.
ApS (Zerbitzu-Ikaskuntza) edo STEMen proiektu bat ikasturte bakoitzeko, GJHetan oinarritua.
Baliabide digital gehiago, motibazioaren pizgarri.

Ezagutu Bigarren Hezkuntzarako gure proposamena

Gure proposamenak hezkuntza-errealitate berri
bat helarazten du Bigarren Hezkuntzako ikasgeletara

Recursos educativos

Ikaskuntza sakona eta esanguratsua garatuz

Beste Era Batera proiektuak LOMLOEk planteatzen duen errealitate pedagogiko berriari erantzuten dio. Etapari dagozkion curriculum-jakintzak zehazten ditu, eta konpetentzien garapena errazten du, testuinguruan kokatutako ikaskuntza-egoeren bidez.

Gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza sustatuz, Ikaskuntza-egoeren bitartez

Guztientzako material didaktikoak eskaintzen ditu, inor baztertzen ez dutenak, eta Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalean oinarrituak.

Soluzio digital praktikoak, erabilgarriak eta eraginkorrak emanez

Edebé ekosistema digitalaren laguntza eskaintzen du, ikasgelan erraz baliatzeko moduko tresna praktiko, malgu eta motibagarrien bidez.