Euskara

Gaitasunetan oinarritutako materialak, ikaskuntza eraginkorra izateko

Euskararen ikaskuntza, gaitasunen garapenean, hezkuntzaren zeharkakotasunean eta gure ekosistema digitalaren babesean oinarrituta.
Euskararen ikaskuntza, gaitasunen garapenean, hezkuntzaren zeharkakotasunean eta gure ekosistema digitalaren babesean oinarrituta.
Gaitasunetan oinarritutako materialak, ikaskuntza eraginkorra izateko
Euskara #BesteEraBatera
Gaitasunetan oinarritutako eta diziplinarteko euskararen ikaskuntza.
Benetako neska-mutilak protagonista diren egoerak.
Ikaskuntza eta zerbitzua proiektuak ikasturte bakoitzean.
Irakurketa-idazketako eskuliburua Lehen Zikloan.
Baliabide digitalak eta jarduerak, komunikazioari begira.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Nolakoa
da Euskarako liburua?

Jakintzak eta Trebetasunak blokea
 • Oinarrizko jakintzak
  • Arloko edukiak
  • Aplikazio-jarduerak
  • Sendotzeko jarduerak
 • Trebatzeko fitxak
Ikaskuntza-egoerak blokea
 • 10 egoera hiruhilekoko (30 ikasturteko)
 • Ikaskuntza eta zerbitzua proiektu bat ikasturteko
Hauek ere baditu:
 • Irakurketen eta testuen audioak, eta ahozko ulermenekoak
 • Benetako neska-mutilak dira protagonistak
 • Gaitasunetako oinarritutako jarduerak eta diziplinartekoak
 • Garapen Iraunkorrerako Helburuak
 • Komunikazioarekin lotutako arloko jarduerak
 • Metakognizioa eta autoebaluazio-errubrika

Zer du Lehen
Hezkuntzako Euskarako gure materialak?

Ikaslearentzat
Irakaslearentzat
Bertsio digitala
 • Audioak: ahozko testuak, irakurketaren bat…
 • Infografiak eta Geniallyrekin garatutako jolasak.
 • Jardueretan laguntzeko bideoak.
 • Jolasteko eta praktikatzeko jarduerak.
 • Jarduerak sortzeko tresna.
Papereko bertsioa
 • Ikaslearen liburua hiruhilekotan banatuta, eta ikaskuntza eta zerbitzua proiektu bat dakar.
Bertsio digitala
 • Gida didaktikoa.
  • Programazio didaktikoa / irakasleen programazioa.
  • Ikasgelako programazioa.
  • Metodologia aktiboen gida.
  • Hezkuntza emozionaleko programa.
  • Lankidetza-ikaskuntzako teknikak.
  • Hasierako ebaluazio-fitxak.
  • Hasierako ebaluazioaren erantzunak.
  • Amaierako ebaluazio-fitxak, gaitasunen arabera.
  • Trebetasunen antolatzailea.
  • PISA/PIRLS/TIMSSetik ateratako galderak.
  • Amaierako ebaluazioaren erantzunak.
  • Finkatzeko fitxak eta erantzunak.
  • Zabaltzeko fitxak eta erantzunak.
  • Gaitasunen hiruhilekoko ebaluazio-fitxak.
  • Gaitasunen hiruhilekoko ebaluazio-erantzunak.
  • Errubrikak.
 • Ikaskuntza-egoerak:
  • Ikaskuntza-egoeraren baliabideen mapa.
  • Egoerak garatzeko orientabideak.
  • Oinarrizko curriculum-egokitzapeneko fitxa.
  • Sakontzeko fitxa.
  • Errutinen antolatzaile grafikoak eta pentsamendu-trebetasunak.
  • Lankidetza-ikaskuntzako teknikak.
  • Gaitasunen hiruhilekoko ebaluazio-fitxa.
  • Ikaskuntza-egoeren eta fitxen erantzunak.

Papereko bertsioa

 • Gida didaktikoa.