Os xoves #DoutraManeira

Se queremos transformar a educación, fagamos as cousas #DoutraManeira.
Convidámoste a unirte ás nosas formacións, onde expertos en educación abordarán temáticas relacionadas co proceso de cambio que estamos a vivir.
Cada xoves, un novo monográfico formativo:
Exposición de acceso libre, por parte dun experto (ás 10:30h, GMT +1)
Webinario en directo sobre como levalo á práctica na aula (asistencia mediante inscrición previa)
Agardamos por ti
nos xoves #DoutraManeira!
Programación: a clave está nas competencias
Programación: a clave está nas competencias
3 de febreiro
Ver
Sostibilidade: ODS na aula
Sostibilidade: ODS na aula
10 de febreiro
Ver
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
17 de febreiro
Ver
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
24 de febreiro
Ver
Novo currículo de Relixión
Novo currículo de Relixión
3 de marzo
Ver
Atención á diversidade mediante tecnoloxía
Atención á diversidade mediante tecnoloxía
10 de marzo
Ver
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
17 de marzo
Ver
Educación emocional na aula
Educación emocional na aula
24 de marzo
Ver

Monográficos programados

Programación: a clave está nas competencias
fecha xoves 3 de febreiro
A programación #DoutraManeira.
A clave está nas competencias.
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

A formación dun alumnado competente é un dos principais eixes da LOMLOE. A incorporación do perfil de saída pretende darlle continuidade a este proceso. Como podemos responder a estas novas demandas que se nos presentan? Como enfocamos as competencias #DoutraManeira?

Sostibilidade: ODS na aula
fecha xoves 10 de febreiro
A sostibilidade #DoutraManeira.
Os ODS na aula
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 da UNESCO toman un papel relevante na educación do alumnado, máis alá das paredes da aula e das directrices de calquera lei educativa. Como o noso alumnado pode construír o futuro mediante as aprendizaxes de hoxe? Como tratar os ODS #DoutraManeira?

Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
fecha xoves 17 de febreiro
A inclusión #DoutraManeira.
O Deseño Universal da Aprendizaxe (DUA).
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

O Deseño universal da Aprendizaxe (DUA) axuda a afrontar o reto da diversidade propoñendo materiais, técnicas e estratexias que apoderen os docentes para atender e recoñecer as múltiples necesidades da aula. Como deseñar un currículo universal desde o principio para a maioría do alumnado? Como atender a diversidade #DoutraManeira?

Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
fecha xoves 24 de febreiro
A avaliación #DoutraManeira.
A importancia do proceso.
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

Neste novo contexto educativo, a avaliación debe valorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe no seu conxunto, e non só a adquisición de coñecementos. Como medir as capacidades e as habilidades do alumnado para se desenvolver no mundo en que vivimos? Como avaliar o alumnado #DoutraManeira neste novo contexto?

Novo currículo de Relixión
fecha xoves 3 de marzo
A clase de Relixión #DoutraManeira.
O novo currículo de relixión.
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

O novo currículo de Relixión Católica quere entrar de cheo no actual desafío educativo, e poñer a ERE en diálogo co resto de materias. Como podemos aproveitar este novo enfoque para enriquecer as nosas clases? Como enfocar a clase de Relixión #DoutraManeira?

Atención á diversidade mediante tecnoloxía
fecha xoves 10 de marzo
A atención á diversidade #DoutraManeira.
Personalización mediante a tecnoloxía.
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

A personalización da aprendizaxe é un dos campos que máis beneficiado resultou co avance na dixitalización no sector educativo. De que ferramentas dixitais dispoñemos para potenciar os procesos de aprendizaxe na aula? Como facer fronte ás diversas posibilidades de personalización da aprendizaxe #DoutraManeira?

Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
fecha xoves 17 de marzo
A comprensión lectora #DoutraManeira.
A lectura como base da aprendizaxe.
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

A competencia lectora é un dos eixes relevantes na LOMLOE. O fomento da lectura desde a aula enriquece a aprendizaxe de calquera ámbito académico e de dessenvolvemento da persoa. Como introducir a lectura de xeito eficaz dentro do proceso xeral de aprendizaxe? Como facer crecer o placer lector #DoutraManeira?

Educación emocional na aula
fecha xoves 24 de marzo
A educación emocional #DoutraManeira.
As emocións na aula.
PRESENTACIÓN
DO EXPERTO
fecha Dispoñible a partir
das 10:30 (GMT +1)
APLICACIÓN PRÁCTICA
NA AULA
fecha Webinairo ás 17:30
(GMT +1) (60’)

É necesario desenvolver a intelixencia emocional para que o alumnado poida facer unha boa xestión das súas emocións. Agora máis ca nunca faise imprescindible integrala transversalmente no deseño curricular. Como facer o noso alumnado emocionalmente competente? Como enfocar a educación emocional #DoutraManeira?