Os expertos propóñennos educar #DoutraManeira

Se queremos transformar a educación, fagamos as cousas #DoutraManeira.
Non perdas as nosas formacións onde expertos en educación abordan temáticas relacionadas co proceso de cambio que estamos a vivir.
Programación: a clave está nas competencias
Programación: a clave está nas competencias
Ver
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
Ver
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
Ver
Atención á diversidade mediante tecnoloxía
Atención á diversidade mediante tecnoloxía
Ver
Sostibilidade: ODS na aula
Sostibilidade: ODS na aula
Ver
Educación emocional na aula
Educación emocional na aula
Ver
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
Ver
Novo currículo de Relixión
Novo currículo de Relixión
Ver
Programación: a clave está nas competencias
A programación #DoutraManeira.
A clave está nas competencias.
As COMPETENCIAS na LOMLOE #DoutraManeira.
Programación: a clave está nas competencias
Programación: a clave está nas competencias

María Pacheco, coordinadora do Equipo de Metodoloxías Activas do CES Don Bosco.

Proposta de tarefa (situación de aprendizaxe: Alimenta-acción).
Programación: a clave está nas competencias
Programación: a clave está nas competencias

Olga Martín, Doutora en Educación e profesora da UPCO.

A formación dun alumnado competente é un dos principais eixes da LOMLOE. A incorporación do perfil de saída pretende darlle continuidade a este proceso. Como podemos responder a estas novas demandas que se nos presentan? Como enfocamos as competencias #DoutraManeira?

Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
A avaliación #DoutraManeira.
A importancia do proceso.
A AVALIACIÓN na LOMLOE #DoutraManeira.
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A

Neus Sanmartí, Catedrática na UAB.

Avaliamos?
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A
Avaliación: a súa importancia no proceso de E-A

Loli García, Asesora de Innovación Pedagóxica

Neste novo contexto educativo, a avaliación debe valorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe no seu conxunto, e non só a adquisición de coñecementos. Como medir as capacidades e as habilidades do alumnado para se desenvolver no mundo en que vivimos? Como avaliar o alumnado #DoutraManeira neste novo contexto?

Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
A inclusión #DoutraManeira.
O Deseño Universal da Aprendizaxe (DUA).
A INCLUSIÓN na LOMLOE #DoutraManeira.
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe

Gerardo Echeita, doutor en psicoloxía e profesor do Departamento de Psicoloxía Evolutiva da UAM.

Accións educativas para enriquecer a aprendizaxe.
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe
Inclusión: Deseño Universal da Aprendizaxe

Equipo Inide, Equipo interdisciplinar de investigación e de dinamización educativa.

O Deseño universal da Aprendizaxe (DUA) axuda a afrontar o reto da diversidade propoñendo materiais, técnicas e estratexias que apoderen os docentes para atender e recoñecer as múltiples necesidades da aula. Como deseñar un currículo universal desde o principio para a maioría do alumnado? Como atender a diversidade #DoutraManeira?

Atención á diversidade mediante tecnoloxía
A atención á diversidade #DoutraManeira.
Personalización mediante a tecnoloxía.
A atención á diversidade #DoutraManeira
Atención á diversidade mediante tecnoloxía
Atención á diversidade mediante tecnoloxía

Esteban Lorenzo, director de produtos educativos de Edebé

O reto de personalizar a aprendizaxe
Atención á diversidade mediante tecnoloxía
Atención á diversidade mediante tecnoloxía

Juan Carlos Palomino, pedagogo especialista en TIC

A personalización da aprendizaxe é un dos campos que máis beneficiado resultou co avance na dixitalización no sector educativo. De que ferramentas dixitais dispoñemos para potenciar os procesos de aprendizaxe na aula? Como facer fronte ás diversas posibilidades de personalización da aprendizaxe #DoutraManeira?

Sostibilidade: ODS na aula
A sostibilidade #DoutraManeira.
Os ODS na aula
Os ODS na LOMLOE #DoutraManeira.
Sostibilidade: ODS na aula
Sostibilidade: ODS na aula

Samuel Fernández Diekert, Consultor de EDS en UNESCO Etxea.

Comprometidos coa construción dun mundo sostible
Sostibilidade: ODS na aula
Sostibilidade: ODS na aula

Fco Javier Martín de la Fuente, formador e consultor educativo.

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 da UNESCO toman un papel relevante na educación do alumnado, máis alá das paredes da aula e das directrices de calquera lei educativa. Como o noso alumnado pode construír o futuro mediante as aprendizaxes de hoxe? Como tratar os ODS #DoutraManeira?

Educación emocional na aula
A educación emocional #DoutraManeira.
As emocións na aula.
A educación emocional #DoutraManeira
Educación emocional na aula
Educación emocional na aula

Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagoxía

El baile de las emociones
Educación emocional na aula
Educación emocional na aula

Ana Rojo, psicopedagoga e mestra de Educación Infantil

É necesario desenvolver a intelixencia emocional para que o alumnado poida facer unha boa xestión das súas emocións. Agora máis ca nunca faise imprescindible integrala transversalmente no deseño curricular. Como facer o noso alumnado emocionalmente competente? Como enfocar a educación emocional #DoutraManeira?

Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
A comprensión lectora #DoutraManeira.
A lectura como base da aprendizaxe.
Coa colaboración de CICLIP.
A COMPRENSIÓN LECTORA na LOMLOE #DoutraManeira.
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe

Antonio Díez, catedrático da UA.

Comprensión lectora na aula
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe
Comprensión lectora: eixe da aprendizaxe

Olaia Cabo Martínez, pedagoga e coautora do proxecto Leobien.

A competencia lectora é un dos eixes relevantes na LOMLOE. O fomento da lectura desde a aula enriquece a aprendizaxe de calquera ámbito académico e de dessenvolvemento da persoa. Como introducir a lectura de xeito eficaz dentro do proceso xeral de aprendizaxe? Como facer crecer o placer lector #DoutraManeira?

Novo currículo de Relixión
A clase de Relixión #DoutraManeira.
O novo currículo de relixión.
Novo currículo de Relixión #DoutraManeira.
Novo currículo de Relixión
Novo currículo de Relixión

Carlos Esteban, Coordinador de formación do profesorado de Relixión na Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid.

Tips para aterrizar el nuevo currículo al aula.
Novo currículo de Relixión
Novo currículo de Relixión

Jesús Manuel Gallardo, director pedagóxico de Salesianas Majadahonda.

O novo currículo de Relixión Católica quere entrar de cheo no actual desafío educativo, e poñer a ERE en diálogo co resto de materias. Como podemos aproveitar este novo enfoque para enriquecer as nosas clases? Como enfocar a clase de Relixión #DoutraManeira?