Els experts ens proposen educar #DunaAltraManera

Si volem transformar l'educació, fem les coses #DunaAltraManera.
No et perdis les nostres formacions, on experts en educació aborden temàtiques relacionades amb el procés de canvi que estem vivint.
Programació: la clau està en les competències
Programació: la clau està en les competències
Avaluació: la importància que té en el procés d’E-A
Avaluació: la importància que té en el procés d’E-A
Inclusió: Disseny Universal de l’Aprenentatge
Inclusió: Disseny Universal de l’Aprenentatge
Atenció a la diversitat mitjançant tecnologia
Atenció a la diversitat mitjançant tecnologia
Sostenibilitat: ODS a l’aula
Sostenibilitat: ODS a l’aula
Educació emocional a l’aula
Educació emocional a l’aula
Comprensió lectora: eix de l’aprenentatge
Comprensió lectora: eix de l’aprenentatge
Nou currículum de Religió
Nou currículum de Religió
Programació: la clau està en les competències
La programació #DunaAltraManera.
La clau es troba en les competències.
Les COMPETÈNCIES a la LOMLOE #DunaAltraManera.
Programació: la clau està en les competències
Programació: la clau està en les competències

María Pacheco, coordinadora de l’Equip de Metodologies Actives del CES Don Bosco.

Proposta de tasca (situació d’aprenentatge: Alimenta-acció).
Programació: la clau està en les competències
Programació: la clau està en les competències

Olga Martín, Doctora en Educació i professora de la UPCO.

La formació d’un alumnat competent és un dels eixos principals de la LOMLOE. La incorporació del perfil de sortida pretén donar continuïtat a aquest procés. Com podem respondre a aquestes noves demandes que se’ns presenten? Com enfoquem les competències #DunaAltraManera?

Avaluació: la importància que té en el procés d’E-A
L'avaluació #DunaAltraManera.
La importància del procés.
L’AVALUACIÓ a la LOMLOE #DunaAltraManera.
Avaluació: la importància que té en el procés d’E-A
Avaluació: la importància que té en el procés d’E-A

Neus Sanmartí, Catedràtica a la UAB.

Avaluem?
Avaluació: la importància que té en el procés d’E-A
Avaluació: la importància que té en el procés d’E-A

Loli García, Assessora en Innovació Pedagògica

En aquest nou context educatiu, l’avaluació ha de valorar el procés d’ensenyament-aprenentatge en el seu conjunt, i no solament l’adquisició de coneixements. Com mesurar les capacitats i habilitats de l’alumnat per a desenvolupar-se en el món en què vivim? Com avaluar l’alumnat #DunaAltraManera en aquest nou context?

Inclusió: Disseny Universal de l’Aprenentatge
La inclusió #DunaAltraManera.
El Disseny Universal de l'Aprenentatge (DUA).
La INCLUSIÓ a la LOMLOE #DunaAltraManera.
Inclusió: Disseny Universal de l’Aprenentatge
Inclusió: Disseny Universal de l’Aprenentatge

Gerardo Echeita, doctor en psicologia i professor del Departament de Psicologia Evolutiva de la UAM.

Accions educatives per enriquir l’aprenentatge.
Inclusió: Disseny Universal de l’Aprenentatge
Inclusió: Disseny Universal de l’Aprenentatge

Equipo Inide, Equip interdisciplinari d’investigació i dinamització educativa.

El Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA) ajuda a afrontar el repte de la diversitat suggerint materials, tècniques i estratègies que empoderen els docents per a atendre i reconèixer les múltiples necessitats de l’aula. Com dissenyar un currículum universal des del principi per a la majoria de l’alumnat? Com atendre la diversitat #DunaAltraManera?

Atenció a la diversitat mitjançant tecnologia
L'atenció a la diversitat #DunaAltraManera.
Personalització mitjançant la tecnologia.
L'atenció a la diversitat #DunaAltraManera
Atenció a la diversitat mitjançant tecnologia
Atenció a la diversitat mitjançant tecnologia

Esteban Lorenzo, director de productes educatius d’Edebé.

El repte de personalitzar l'aprenentatge
Atenció a la diversitat mitjançant tecnologia
Atenció a la diversitat mitjançant tecnologia

Juan Carlos Palomino, pedagog especialista en TIC.

La personalització de l’aprenentatge és un dels camps que més s’ha beneficiat de l’avenç en la digitalització en el sector educatiu. De quines eines digitals disposem per a potenciar els processos d’aprenentatge a l’aula? Com es pot fer front a les diverses possibilitats de personalització de l’aprenentatge #DunaAltraManera?

Sostenibilitat: ODS a l’aula
La sostenibilitat #DunaAltraManera.
Els ODS a l'aula
Els ODS a la LOMLOE #DunaAltraManera.
Sostenibilitat: ODS a l’aula
Sostenibilitat: ODS a l’aula

Samuel Fernández Diekert, consultor d’EDS a UNESCO Etxea.

Compromesos amb la construcció d'un món sostenible
Sostenibilitat: ODS a l’aula
Sostenibilitat: ODS a l’aula

Fco Javier Martín de la Fuente, formador i consultor educatiu.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO prenen un paper rellevant en l’educació de l’alumnat, més enllà de les parets de l’aula i de les directrius de qualsevol llei educativa. Com pot el nostre alumnat construir el futur mitjançant els aprenentatges d’avui? Com tractar els ODS #DunaAltraManera?

Educació emocional a l’aula
L'educació emocional #DunaAltraManera.
Les emocions a l'aula.
L'Educació emocional #DunaAltraManera
Educació emocional a l’aula
Educació emocional a l’aula

Juan Antonio Planas, president de l’Associació Aragonesa de Psicopedagogia

El baile de las emociones
Educació emocional a l’aula
Educació emocional a l’aula

Ana Rojo, psicopedagoga i mestra d’Educació Infantil

Cal desenvolupar la intel·ligència emocional perquè l’alumnat pugui fer una bona gestió de les seves emocions. Ara més que mai és imprescindible integrar-la transversalment en el disseny curricular. Com fer que el nostre alumnat sigui emocionalment competent? Com enfocar l’educació emocional #DunaAltraManera?

Comprensió lectora: eix de l’aprenentatge
La comprensió lectora #DunaAltraManera.
La lectura com a pilar de l'aprenentatge.
Amb la col·laboració de CICLIP.
La COMPRENSIÓ LECTORA a la LOMLOE #DunaAltraManera.
Comprensió lectora: eix de l’aprenentatge
Comprensió lectora: eix de l’aprenentatge

Antonio Díez, catedràtic de la UA.

Comprensió lectora a l'aula
Comprensió lectora: eix de l’aprenentatge
Comprensió lectora: eix de l’aprenentatge

Olaia Cabo Martínez, pedagoga i coautora del projecte Leobien.

La competència lectora és un dels eixos rellevants a la LOMLOE. El foment de la lectura des de l’aula enriqueix l’aprenentatge de qualsevol àmbit acadèmic i de desenvolupament de la persona. Com introduir la lectura de manera eficaç a dins del procés general d’aprenentatge? Com es pot fer créixer el pla lector #DunaAltraManera?

Nou currículum de Religió
La classe de Religió #DunaAltraManera.
El nou currículum de religió.
Nou currículum de Religió #DunaAltraManera.
Nou currículum de Religió
Nou currículum de Religió

Carlos Esteban, Coordinador de formació del professorat de Religió a la Delegació Episcopal d’Ensenyament de Madrid.

Tips para aterrizar el nuevo currículo al aula.
Nou currículum de Religió
Nou currículum de Religió

Jesús Manuel Gallardo, director pedagògic de Salesianas Majadahonda.

El nou currículum de Religió Catòlica vol entrar de ple en l’actual desafiament educatiu, i posar l’ERE en diàleg amb la resta d’assignatures. Com podem aprofitar aquest nou plantejament per a enriquir les nostres classes? Com enfocar la classe de Religió #DunaAltraManera?