A Edebé creiem
en una Educació #DunaAltraManera

Descobreix el nostre Moviment

Play Video
És imprescindible el compromís de tota la comunitat educativa i del conjunt de la societat per a tirar endavant aquesta transformació necessària de l’educació.

Si volem transformar l'educació,
fem les coses #DunaAltraManera.

Experts en educació aborden temàtiques relacionades
amb el procés de canvi que estem vivint.
La programació #DunaAltraManera.
La clau es troba en les competències.
Play Video

Les COMPETÈNCIES a la LOMLOE #DunaAltraManera.

María Pacheco, coordinadora de l’Equip de Metodologies Actives del CES Don Bosco.

La sostenibilitat #DunaAltraManera.
Els ODS a l’aula.
Play Video

Els ODS a la LOMLOE #DunaAltraManera.

Samuel Fernández Diekert, consultor d’EDS a UNESCO Etxea.

La inclusió #DunaAltraManera.
El Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA).
Play Video
La INCLUSIÓ a la LOMLOE
#DunaAltraManera.

Gerardo Echeita, doctor en psicologia i professor del Departament de Psicologia Evolutiva de la UAM.

L’avaluació #DunaAltraManera.
La importància del procés.
Play Video
L’AVALUACIÓ a la
LOMLOE #DunaAltraManera.

Neus Sanmartí, Catedràtica a la UAB.

La classe de Religió #DunaAltraManera.
El nou currículum de religió.

Play Video

Nou currículum de Religió #DunaAltraManera.

Carlos Esteban, Coordinador de formació del professorat de Religió a la Delegació Episcopal d’Ensenyament de Madrid.

L’atenció a la diversitat #DunaAltraManera.
Personalització mitjançant la tecnologia.

Play Video
L’atenció a la diversitat #DunaAltraManera

Esteban Lorenzo, director de productes educatius d’Edebé.

La comprensió lectora #DunaAltraManera.
La lectura com a pilar de l’aprenentatge.
Amb la col·laboració de CICLIP.

Play Video

La COMPRENSIÓ LECTORA
a la LOMLOE #DunaAltraManera.

Antonio Díez, catedràtic de la UA.

L’educació emocional #DunaAltraManera. Les emocions a l’aula.
Play Video
L’Educació emocional
#DunaAltraManera
Juan Antonio Planas, president de l’Associació Aragonesa de Psicopedagogia

A l’aula #DunaAltraManera

Coneix les solucions que t’ofereix Edebé
per facilitar-te el canvi en els procesos d’aprenentatge de l’alumnat.
Play Video
Situacions d’Aprenentatge
Play Video
ODS a l’aula
Play Video
Disseny Universal de l’Aprenentatge
Play Video
Avaluació competencial
Play Video
Personalització de l’aprenentatge
Play Video
Comprensió lectora