Geografia i Història

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

La proposta didàctica de l’àrea de Geografia i Història basada en un aprenentatge contextualitzat, competencial i significatiu.
La proposta didàctica de l’àrea de Geografia i Història basada en un aprenentatge contextualitzat, competencial i significatiu.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Geografia i la Història #DunaAltraManera
Organització flexible i transversal dels sabers i les destreses.
Contextualització dels continguts en problemes i reptes actuals.
Visibilitat de les dones en la història.
Gran varietat de recursos digitals al servei de l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Geografia i Història?

  Bloc de Sabers i destreses
  • Infografia de presentació
  • Fitxes de sabers bàsics amb activitats
  • Fitxes de destreses de Geografia
  • Fitxes de destreses d’Història
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • 9 situacions d’aprenentatge per curs
  • 1 projecte ApS
  Inclou:
  • Objectius de desenvolupament sostenible
  • Dones en la història
  • Annex cartogràfic

  Què inclou el nostre material
  de Geografia i Història en Secundària?

  Per a l’alumne
  Per al mestre
  Versió digital
  • Llibre de l’alumne.
  • Associat a les situacions d’aprenentatge
   • Vídeo a l’inici d’algunes situacions d’aprenentatge.
   • Infografies en alguna situació d’aprenentatge.
   • Prova final de la unitat ludificada: test interactiu.
  • Associat als sabers i les destreses
   • Continguts de les comunitats autònomes.
   • Recursos per a l’aula: Diversitat d’Espanya i Diversitat del món.
   • Mapes muts amb propostes de treball.
   • Infografies, presentacions, mapes, imatges i eixos cronològics interactius desenvolupats amb Genially.
   • Vídeos explicatius de continguts.
   • Activitats interactives d’aplicació.
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
  Versió digital
  • Programació didàctica.
  • Programació d’aula.
  • Guia de metodologies actives.
  • Programa d’educació emocional.
  • Preguntes alliberades PISA.
  • Generador d’avaluacions.
  • Solucionaris dels continguts de les comunitats autònomes.
  • Guia didàctica.
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Fitxes d’avaluació final.
  • Solucionari de l’avaluació final.
  • Fitxes de competències.
  • Fitxes d’avaluació final de competències.
  • Solucionari de l’avaluació final de competències.
  • Per situació d’aprenentatge
   • Estratègies per a dinamitzar la classe.
   • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
   • Fitxa d’aprofundiment.
   • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
   • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
   • Test d’avaluació i solucionaris.
   • Rúbrica.
   • Solucionaris de les situacions d’aprenentatge.
   • Destreses transversals.

  Versió paper

  • Guia didàctica