En Rodeira-Edebé cremos nunha
Educación #DoutraManeira

Descubre o noso Movemento:
Reproducir vídeo

É imprescindible o compromiso de toda a comunidade educativa e do conxunto da sociedade para levar adiante esta necesaria transformación da educación.

Se queremos transformar a educación,
fagamos as cousas #DoutraManeira.

Expertos en educación abordan temáticas relacionadas
co proceso de cambio que estamos a vivir.
A programación #DoutraManeira.
A clave está nas competencias.
Reproducir vídeo
As COMPETENCIAS na
LOMLOE #DoutraManeira.

María Pacheco, coordinadora do Equipo de Metodoloxías Activas do CES Don Bosco.

A sostibilidade #DoutraManeira.
Os ODS na aula
Reproducir vídeo
Os ODS na LOMLOE
#DoutraManeira.

Samuel Fernández Diekert, Consultor de EDS en UNESCO Etxea.

A inclusión #DoutraManeira.
O Deseño Universal da Aprendizaxe (DUA).
Reproducir vídeo
A INCLUSIÓN na LOMLOE
#DoutraManeira.

Gerardo Echeita, doutor en psicoloxía e profesor do Departamento de Psicoloxía Evolutiva da UAM.

A avaliación #DoutraManeira.
A importancia do proceso.
Reproducir vídeo

A AVALIACIÓN na
LOMLOE #DoutraManeira.

Neus Sanmartí, Catedrática na UAB.

A clase de Relixión #DoutraManeira.
O novo currículo de relixión.

Reproducir vídeo

Novo currículo de Relixión
#DoutraManeira.

Carlos Esteban, Coordinador de formación do profesorado de Relixión na Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid.

A atención á diversidade #DoutraManeira.
Personalización mediante a tecnoloxía.

Reproducir vídeo

A atención á diversidade
#DoutraManeira

Esteban Lorenzo, director de produtos educativos de Edebé

A comprensión lectora #DoutraManeira.
A lectura como base da aprendizaxe.
Coa colaboración de CICLIP.

Reproducir vídeo

A COMPRENSIÓN LECTORA
na LOMLOE #DoutraManeira.

Antonio Díez, catedrático da UA.

A educación emocional #DoutraManeira. As emocións na aula.
Reproducir vídeo
A educación emocional
#DoutraManeira

Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagoxía

Na túa aula #DoutraManeira

Coñece as solucións que che ofrece Edebé
para facilitarche o cambio nos procesos de aprendizaxe do teu alumnado
Reproducir vídeo
Situacións de Aprendizaxe
Reproducir vídeo
ODS na aula
Reproducir vídeo
Deseño Universal da Aprendizaxe
Reproducir vídeo
Avaliación competencial
Reproducir vídeo
Personalización da aprendizaxe
Reproducir vídeo
Comprensión lectora