Geografia i Història

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

La proposta didàctica de l’àrea de Geografia i Història basada en un aprenentatge contextualitzat, competencial i significatiu.
La proposta didàctica de l’àrea de Geografia i Història basada en un aprenentatge contextualitzat, competencial i significatiu.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Geografia i la Història #DunaAltraManera
Organització flexible i transversal dels sabers i destreses.
Contextualització dels continguts en problemes i reptes actuals.
Visibilitat de les dones en la història.
Gran varietat de recursos digitals al servei de l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Geografia i Història?

Bloc de Sabers i destreses
 • Infografia de presentació
 • Fitxes de sabers bàsics amb activitats
 • Fitxes de destreses de Geografia
 • Fitxes de destreses d’Història
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 9 Situacions d’aprenentatge per curs
 • 1 projecte ApS
Inclou:
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Dones en la història
 • Annex cartogràfic

Què inclou el nostre material
de Geografia i Història a Secundària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Llibre de l’alumne.
 • Associat a les Situacions d’aprenentatge
  • Vídeo a l’inici d’algunes Situacions d’aprenentatge.
  • Infografies en alguna Situació d’aprenentatge.
  • Prova final de la unitat gamificada: test interactiu.
 • Associat als Sabers i destreses
  • Continguts de les comunitats autònomes.
  • Recursos per a l’aula: Diversitat d’Espanya i Diversitat del món.
  • Mapes muts amb propostes de treball.
  • Infografies, presentacions, mapes, imatges i eixos cronològics interactius desenvolupats amb Genially.
  • Vídeos explicatius de continguts.
  • Activitats interactives d’aplicació.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
Versió digital
 • Programació didàctica.
 • Programació d’aula.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Preguntes alliberades PISA.
 • Generador d’avaluacions.
 • Solucionaris dels continguts de les comunitats autònomes.
 • Guia didàctica.
 • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Fitxes d’avaluació final.
 • Solucionari de l’avaluació final.
 • Fitxes de competències.
 • Fitxes d’avaluació final de competències.
 • Solucionari de l’avaluació final de competències.
 • Per Situació d’aprenentatge
  • Estratègies per dinamitzar la classe.
  • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
  • Fitxa d’aprofundiment.
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Test d’avaluació i solucionaris.
  • Rúbrica.
  • Solucionaris de les Situacions d’aprenentatge.
  • Destreses transversals.

Versió paper

 • Llibre + Guia didàctica digital