Un projecte educatiu per a transformar la realitat

Nous materials desenvolupats per docents en actiu, que s’ajusten a la realitat de l’aula i t’acompanyen cap a un nou model pedagògic.
Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo

Educar #DunaAltraManera
és possible

Una proposta que desenvolupa l'aprenentatge de manera experiencial a través de situacions
d'aprenentatge i que garanteix l'adquisició dels sabers i destreses.
Aprenentatge experiencial basat en contextos reals
Educació en valors,
basada en els ODS
Continguts alineats amb el disseny universal de l’aprenentatge
Ecosistema digital que amplia i personalitza l’ensenyament
Formació i acompanyament docent, amb experiència editorial
Lomloe
Agenda 2030
A Edebé creiem que una educació D’una Altra Manera és possible: desenvolupant les competències, adequant la metodologia, canviant els rols, integrant el currículum i transformant l’avaluació, amb el suport de l’impuls que representa la digitalització i amb eines flexibles per emprar fàcilment a l’aula.
Com és el nou projecte d’Edebé?
Un projecte educatiu per a l’aula que concreta la LOMLOE i posa el focus en els objectius de desenvolupament sostenible.
Posem el focus en l’experiència d’aprendre.
Facilitem el desenvolupament integral i divers de l’alumnat.
Contribuïm a millorar el món.
Acompanyem en el procés.
Revolucionem la tecnologia educativa.
Proyecto educativo LOMLOE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet,  consectetuer adipiscing elit, sed  diam nonummy nibh euismod  tincidunt ut laoreet dolore  magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.