Primaria

Materiais educativos que espertan a curiosidade e as ganas de aprender
Facilita a transición metodolóxica e adáptase á realidade da túa aula, impulsando a creatividade, a equidade e o traballo cooperativo a través da Educación en valores
Reproducir vídeo
 
A Educación Primaria #DoutraManeira
Deseñado por profesorado en activo
Centrado nas competencias
Situacións de aprendizaxe comprobadas na aula
Máis recursos e ferramentas dixitais para enriquecer a aprendizaxe
Formación e acompañamento para o docente

Coñece a nosa proposta para Primaria

Unha proposta para acompañarte e consolidar
o novo paradigma educativo en Primaria

Recursos educativos

Desenvolvendo as competencias mediante Situacións de Aprendizaxe

Unha proposta curricular flexible que facilita a comprensión dos contidos a través do desenvolvemento das competencias segundo propón a LOMLOE.

Completando a aprendizaxe con bloques curriculares de saberes e de destrezas

Co obxectivo de conseguir unha aprendizaxe profunda e significativa, abórdanse as destrezas específicas da área e transversalmente as doutras materias.

Propoñendo contidos dixitais ao servizo da aprendizaxe

Acompañada e enriquecida cos recursos e coas ferramentas dixitais que pon ao teu dispor EdebéOn+.

Situación de Aprendizaje y Destrezas en Primaria