Relixión católica

Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz

<i>Enlazados</i> é o proxectode Relixón que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Enlazados é o proxectode Relixón que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
A Relixión Católica #DoutraManeira
Incorpora temáticas actuais propostas polo PEG.
Inclúe apps, técnicas cooperativas, visual thinking…
Aprendizaxe baseada no compromiso, a través da inclusión de ODS.
Outórgaselle un papel relevante á educación emocional e ao autocoidado.
Co apoio do ecosistema dixital de Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

As Experiencias de Aprendizaxe
en Enlazados

Un proxecto que conecta a nova realidade curricular
co mundo e co contorno dos alumnos.

Partindo da experiencia e da realidade do alumnado

Enlazados propón un camiño de descubrimento e de experimentación a través do pensamento crítico, creativo e analítico, cun importante papel da interioridade e da educación emocional.

Deixando entrar ol mundo na aula para transformalo

Enlazados vencella o contexto do alumnado co que ocorre no mundo a través das Experiencias de Aprendizaxe, impulsando a transformación e o compromiso coa realidade que nos rodea.

Afrontando os novos retos educativos

Enlazados conecta o novo deseño curricular, as innovacións metodolóxicas e a tecnoloxía nunha proposta flexible e práctica ao servizo da aprendizaxe e do desenvolvemento do alumnado.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Como é por dentro o libro
de Relixión Católica?

Bloque Aprendemos Xuntos
 • Saberes básicos e desexables
 • Fichas de destrezas
Bloque de Experiencias de Aprendizaxe
 • 6 Experiencias de aprendizaxe
 • 1 experiencia temática
 • 1 proxecto ApS

Que inclúe o noso material
de Relixión Católica en Primaria?

Para o alumno/a
Para o profesor/a
Versión dixital
 • Libro do alumno.
 • Locución da situación de aprendizaxe para 1º EP.
 • Actividades interactivas.
 • Vídeos explicativos dos contidos.
 • 1 xogo trimestral.
 • Ferramentas de avaliación.
Versión papel
 • Libro do alumno, nun só volume. Inclúe un proxecto ApS.
 • Adhesivos e recortables en 1º EP.
Versión dixital
 • Guía didáctica.
 • Programación didáctica/docente.
 • Programación de aula.
 • Guía de metodoloxías activas.
 • Programa de educación emocional.
 • Fichas de avaliación inicial.
 • Solucionario da avaliación inicial.
 • Fichas de avaliación final.
 • Solucionario da avaliación final.
 • Guía didáctica
  • Organizadores gráficos de rutinas e destrezas de pensamento.
  • Técnicas de aprendizaxe cooperativa.
  • Guía de metodoloxías activas.
  • Programa de educación emocional.
  • Fichas de avaliación inicial.
  • Solucionario da avaliación inicial.
  • Avaliación final.
  • Solucionario da avaliación final.
 • Por Experiencia:
  • Mapa dos recursos da experiencia de aprendizaxe.
  • Programación da experiencia de aprendizaxe.
  • Orientacións para o desenvolvemento das experiencias.
  • Estratexias para dinamizar a clase.
  • Ficha de adaptación curricular básica.
  • Ficha de ampliación.
  • Ficha de avaliación de saberes.
  • Solucionario.

Versión papel

 • Guía didáctica