Relixión católica

Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz

<i>Enlazados</i> é o proxectode Relixón que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Enlazados é o proxectode Relixón que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
A Relixión Católica #DoutraManeira
Incorpora temáticas actuais propostas polo PEG.
Inclúe apps, técnicas cooperativas, visual thinking…
Aprendizaxe baseada no compromiso, a través da inclusión de ODS.
Outórgaselle un papel relevante á educación emocional e ao autocoidado.
Co apoio do ecosistema dixital de Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

As Experiencias de Aprendizaxe
en Enlazados

Queres recibir unh mostra do produto?


  Un proxecto que conecta a nova realidade curricular
  co mundo e co contorno dos alumnos.

  Partindo da experiencia e da realidade do alumnado

  Enlazados propón un camiño de descubrimento e de experimentación a través do pensamento crítico, creativo e analítico, cun importante papel da interioridade e da educación emocional.

  Deixando entrar ol mundo na aula para transformalo

  Enlazados vencella o contexto do alumnado co que ocorre no mundo a través das Experiencias de Aprendizaxe, impulsando a transformación e o compromiso coa realidade que nos rodea.

  Afrontando os novos retos educativos

  Enlazados conecta o novo deseño curricular, as innovacións metodolóxicas e a tecnoloxía nunha proposta flexible e práctica ao servizo da aprendizaxe e do desenvolvemento do alumnado.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Como é por dentro o libro
  de Relixión Católica?

  Bloque Aprendemos Xuntos
  • Saberes básicos e desexables
  • Fichas de destrezas
  Bloque de Experiencias de Aprendizaxe
  • 6 Experiencias de aprendizaxe
  • 1 experiencia temática
  • 1 proxecto ApS

  Que inclúe o noso material
  de Relixión Católica en Primaria?

  Para o alumno/a
  Para o profesor/a
  Versión dixital
  • Libro do alumno.
  • Locución da situación de aprendizaxe para 1º EP.
  • Actividades interactivas.
  • Vídeos explicativos dos contidos.
  • 1 xogo trimestral.
  • Ferramentas de avaliación.
  Versión papel
  • Libro do alumno, nun só volume. Inclúe un proxecto ApS.
  • Adhesivos e recortables en 1º EP.
  Versión dixital
  • Guía didáctica.
  • Programación didáctica/docente.
  • Programación de aula.
  • Guía de metodoloxías activas.
  • Programa de educación emocional.
  • Fichas de avaliación inicial.
  • Solucionario da avaliación inicial.
  • Fichas de avaliación final.
  • Solucionario da avaliación final.
  • Guía didáctica
   • Organizadores gráficos de rutinas e destrezas de pensamento.
   • Técnicas de aprendizaxe cooperativa.
   • Guía de metodoloxías activas.
   • Programa de educación emocional.
   • Fichas de avaliación inicial.
   • Solucionario da avaliación inicial.
   • Avaliación final.
   • Solucionario da avaliación final.
  • Por Experiencia:
   • Mapa dos recursos da experiencia de aprendizaxe.
   • Programación da experiencia de aprendizaxe.
   • Orientacións para o desenvolvemento das experiencias.
   • Estratexias para dinamizar a clase.
   • Ficha de adaptación curricular básica.
   • Ficha de ampliación.
   • Ficha de avaliación de saberes.
   • Solucionario.

  Versión papel

  • Guía didáctica