Relixión Católica

Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz

Enlazados é o proxecto da área de Relixión que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Enlazados é o proxecto da área de Relixión que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
A Relixión Católica #DoutraManeira
Conecta co PEG e cos ODS, presentando temáticas actuais e próximas.
Incorpora ferramentas para desenvolver diferentes metodoloxías activas na aula.
Focaliza no desenvolvemento socioemocional do alumnado.
Dispón de diversidade de ferramentas para a avaliación.
Conta co apoio do ecosistema dixital de Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

As Experiencias de Aprendizaxe
en Enlazados

Queres recibir unh mostra do produto?


  Un proxecto que concreta o novo currículo achegando
  unha visión crítica e comprometida.

  Conectando coa experiencia do alumnado cos saberes curriculares

  Enlazados propón a construción dunha aprendizaxe significativa e competencial que parte da experiencia vital do alumnado e que se enfoca cara ao enriquecemento do seu perfil de saída.

  Mirando e tomando consciencia do que ocorre no mundo

  Enlazados deixa entrar o mundo na aula a través das Experiencias de Aprendizaxe para implicar o alumnado na realidade e buscar o seu compromiso na construcción dun mundo mellor.

  Respondendo aos retos que presenta a educación

  Enlazados acompaña o docente no uso e aplicación de diversidade de metodoloxías e de recursos, que conectan co novo deseño curricular e que se apoian na tecnoloxía dixital.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Como é por dentro o libro
  de Relixión Católica?

  Bloque Construímos a aprendizaxe
  • Saberes básicos e desexables
  • Fichas de destrezas
  Bloque de Experiencias de Aprendizaxe
  • 6 experiencias de aprendizaxe
  • 1 experiencia temática
  • 1 proxecto ApS

  Que inclúe o noso material
  de Relixión Católica en Secundaria?

  Para o alumno/a
  Para o profesor/a
  Versión dixital
  • En todas as experiencias de aprendizaxe:
   • Infografías, presentacións, xogos e animacións desenvolvidas con Genially.
   • Vídeos explicativos dos contidos.
   • Enlace aos textos bíblicos.
   • Ferramentas de avaliación ao final da experiencia de aprendizaxe.
  Versión papel
  • Libro do alumno.
  Versión dixital
  • Programación didáctica.
  • Programación de aula.
  • Xerador de avaliacións.
  • Guía didáctica
   • Organizadores gráficos de rutinas e de destrezas de pensamento.
   • Técnicas de aprendizaxe cooperativa.
   • Ficha de avaliación inicial, con solucionario.
   • Ficha de avaliación final, con solucionario.
   • Portfolio.
   • Rúbrica de avaliación das competencias.
   • Orientacións e solucionario dos anexos.
  • Por experiencia de aprendizaxe:
   • Mapa dos recursos da experiencia de aprendizaxe.
   • Orientacións metodolóxicas para o docente, por sesións, con estratexias para dinamizar a clase e co material necesario.
   • Outros aspectos metodolóxicos: enfoque preventivo, rutinas de pensamento, traballo cooperativo.
   • Programación da experiencia de aprendizaxe: obxectivos didácticos en relación cos obxectivos de etapa, criterios de avaliación e programación dos saberes básicos.
   • Solucionario das actividades do libro do alumno, con rúbricas para as actividades dixitais e solucionario da avaliación.
   • Ficha de adaptación curricular básica, con solucionario.
   • Ficha de adaptación curricular de ampliación, con solucionario.
   • Ficha de avaliación da unidade, con solucionario.
   • Rúbrica de avaliación da unidade, con indicadores de competencias.

  Versión papel

  • Guía didáctica.