Relixión Católica

Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz

Enlazados é o proxecto da área de Relixión que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Enlazados é o proxecto da área de Relixión que crea lazos entre o currículo, o Pacto Educativo Global e a Axenda 2030.
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
A Relixión Católica #DoutraManeira
Conecta co PEG e cos ODS, presentando temáticas actuais e próximas.
Incorpora ferramentas para desenvolver diferentes metodoloxías activas na aula.
Focaliza no desenvolvemento socioemocional do alumnado.
Dispón de diversidade de ferramentas para a avaliación.
Conta co apoio do ecosistema dixital de Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

As Experiencias de Aprendizaxe
en Enlazados

Un proxecto que concreta o novo currículo achegando
unha visión crítica e comprometida.

Conectando coa experiencia do alumnado cos saberes curriculares

Enlazados propón a construción dunha aprendizaxe significativa e competencial que parte da experiencia vital do alumnado e que se enfoca cara ao enriquecemento do seu perfil de saída.

Mirando e tomando consciencia do que ocorre no mundo

Enlazados deixa entrar o mundo na aula a través das Experiencias de Aprendizaxe para implicar o alumnado na realidade e buscar o seu compromiso na construcción dun mundo mellor.

Respondendo aos retos que presenta a educación

Enlazados acompaña o docente no uso e aplicación de diversidade de metodoloxías e de recursos, que conectan co novo deseño curricular e que se apoian na tecnoloxía dixital.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Como é por dentro o libro
de Relixión Católica?

Bloque Construímos a aprendizaxe
 • Saberes básicos e desexables
 • Fichas de destrezas
Bloque de Experiencias de Aprendizaxe
 • 6 experiencias de aprendizaxe
 • 1 experiencia temática
 • 1 proxecto ApS

Que inclúe o noso material
de Relixión Católica en Secundaria?

Para o alumno/a
Para o profesor/a
Versión dixital
 • En todas as experiencias de aprendizaxe:
  • Infografías, presentacións, xogos e animacións desenvolvidas con Genially.
  • Vídeos explicativos dos contidos.
  • Enlace aos textos bíblicos.
  • Ferramentas de avaliación ao final da experiencia de aprendizaxe.
Versión papel
 • Libro do alumno.
Versión dixital
 • Programación didáctica.
 • Programación de aula.
 • Xerador de avaliacións.
 • Guía didáctica
  • Organizadores gráficos de rutinas e de destrezas de pensamento.
  • Técnicas de aprendizaxe cooperativa.
  • Ficha de avaliación inicial, con solucionario.
  • Ficha de avaliación final, con solucionario.
  • Portfolio.
  • Rúbrica de avaliación das competencias.
  • Orientacións e solucionario dos anexos.
 • Por experiencia de aprendizaxe:
  • Mapa dos recursos da experiencia de aprendizaxe.
  • Orientacións metodolóxicas para o docente, por sesións, con estratexias para dinamizar a clase e co material necesario.
  • Outros aspectos metodolóxicos: enfoque preventivo, rutinas de pensamento, traballo cooperativo.
  • Programación da experiencia de aprendizaxe: obxectivos didácticos en relación cos obxectivos de etapa, criterios de avaliación e programación dos saberes básicos.
  • Solucionario das actividades do libro do alumno, con rúbricas para as actividades dixitais e solucionario da avaliación.
  • Ficha de adaptación curricular básica, con solucionario.
  • Ficha de adaptación curricular de ampliación, con solucionario.
  • Ficha de avaliación da unidade, con solucionario.
  • Rúbrica de avaliación da unidade, con indicadores de competencias.

Versión papel

 • Guía didáctica.