Religió catòlica

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

<i>Lligams</i> és el projecte de Religió que crea llaços entre el currículum, el Pacte Educatiu Global i l’Agenda 2030.
Lligams és el projecte de Religió que crea llaços entre el currículum, el Pacte Educatiu Global i l’Agenda 2030.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Religió Catòlica #DunaAltraManera
Incorpora temàtiques actuals proposades pel PEG.
Inclou apps, tècniques cooperatives, visual thinking…
Aprenentatge basat en el compromís, a través de la inclusió d’ODS.
S’atorga un paper rellevant a l’educació emocional i l’autocura.
Amb el suport de l’ecosistema digital d’Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

Les Experiències d’Aprenentatge
a Lligams

Un projecte que connecta la nova realitat curricular
amb el món i l’entorn dels alumnes.

Partint de l’experiència i la realitat de l’alumnat

Lligams proposa un camí de descobriment i d’experimentació a través del pensament crític, creatiu i analític, amb un important paper de la interioritat i l’educació emocional.

Deixant entrar el món a l’aula per transformar-lo

Lligams vincula el context de l’alumnat amb el que succeeix al món a través de les Experiències d’Aprenentatge, i impulsa la transformació i el compromís amb la realitat que ens envolta.

Afrontant els nous reptes educatius

Lligams connecta el nou disseny curricular, les innovacions metodològiques i la tecnologia en una proposta flexible i pràctica al servei de l’aprenentatge i el desenvolupament de l’alumnat.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
Religió Catòlica?

Bloc Aprenem Junts
 • 6 experiències d’aprenentatge
 • 2 experiències temàtiques
 • 1 projecte ApS
Bloc d’Experiències d’Aprenentatge
 • 6 experiències d’aprenentatge
 • 1 experiència temàtica
 • 1 projecte ApS

Què inclou el nostre material
de Religió Catòlica a Primària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Llibre de l’alumne.
 • Locució de la situació d’aprenentatge per a 1 EP.
 • Activitats interactives.
 • Vídeos explicatius dels continguts.
 • 1 joc trimestral.
 • Eines d’avaluació.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne, en un sol volum. Inclou un projecte ApS.
 • Adhesius i retallables a 1 EP.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica/docent.
 • Programació d’aula.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Fitxes d’avaluació final.
 • Solucionari de l’avaluació final.
 • Guia didàctica
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Guia de metodologies actives.
  • Programa d’educació emocional.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Avaluació final.
  • Solucionari de l’avaluació final.
 • Per Experiència:
  • Mapa dels recursos de l’Experiència d’aprenentatge.
  • Programació de l’experiència d’aprenentatge.
  • Orientacions per al desenvolupament de les experiències.
  • Estratègies per dinamitzar la classe.
  • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
  • Fitxa d’aprofundiment.
  • Fitxa d’avaluació de sabers.
  • Solucionari.

Versió paper

 • Guia didàctica.