Religió Catòlica

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

<i>Lligams</i> és el projecte de l’àrea de Religió que crea llaços entre el currículum, el Pacte Educatiu Global i l’Agenda 2030.
Lligams és el projecte de l’àrea de Religió que crea llaços entre el currículum, el Pacte Educatiu Global i l’Agenda 2030.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Religió Catòlica #DunaAltraManera
Connecta amb el PEG i els ODS, presentant temàtiques actuals i properes.
Incorpora eines per desenvolupar diferents metodologies actives a l’aula.
Focalitza en el desenvolupament socioemocional de l’alumnat.
Disposa de diverses eines per a l’avaluació.
Compta amb el suport de l’ecosistema digital d’Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

Les Experiències d’Aprenentatge
a Lligams

Un projecte que concreta el nou currículum
proporcionant una visió crítica i compromesa.

Connectant amb l’experiència de l’alumnat els sabers curriculars

Lligams proposa la construcció d’un aprenentatge significatiu i competencial que parteix de l’experiència vital de l’alumnat i s’enfoca cap a l’enriquiment del seu perfil de sortida.

Observant i prenent consciència del que succeeix al món

Lligams deixa entrar el món a l’aula a través de les Experiències d’Aprenentatge per implicar l’alumnat en la realitat i buscar el seu compromís en la construcció d’un món millor.

Responent als reptes que presenta l’educació

Lligams acompanya el docent en l’ús i l’aplicació de diversitat de metodologies i recursos, que connecten amb el nou disseny curricular i que es fonamenten en la tecnologia digital.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Religió Catòlica?

Bloc Construïm l’aprenentatge
 • Sabers bàsics i desitjables
 • Fitxes de destresa
Bloc d’Experiències d’Aprenentatge
 • 6 Experiències d’aprenentatge
 • 1 experiència temàtica
 • 1 projecte ApS

Què inclou el nostre material
de Religió Catòlica a Secundària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • En totes les experiències d’aprenentatge:
  • Infografies, presentacions, jocs i animacions desenvolupats amb Genially.
  • Vídeos explicatius dels continguts.
  • Enllaç als textos bíblics.
  • Eines d’avaluació al final de l’experiència d’aprenentatge.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne.
Versió digital
 • Programació didàctica.
 • Programació d’aula.
 • Generador d’avaluacions.
 • Guia didàctica
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Fitxa d’avaluació inicial, amb solucionari.
  • Fitxa d’avaluació final, amb solucionari.
  • Dossier d’aprenentatge.
  • Rúbrica d’avaluació de les competències.
  • Orientacions i solucionari dels annexos.
 • Per Experiència d’aprenentatge:
  • Mapa dels recursos de l’Experiència d’aprenentatge.
  • Orientacions metodològiques per al docent, per sessions, amb estratègies per dinamitzar la classe i amb el material necessari.
  • Altres aspectes metodològics: enfocament preventiu, rutines de pensament, treball cooperatiu.
  • Programació de l’Experiència d’aprenentatge: objectius didàctics en relació amb els objectius de l’etapa, criteris d’avaluació i programació dels sabers bàsics.
  • Solucionari de les activitats del llibre de l’alumne, amb rúbriques per a les activitats digitals i solucionari de l’avaluació.
  • Fitxa d’adaptació curricular bàsica, amb solucionari.
  • Fitxa d’adaptació curricular d’aprofundiment, amb solucionari.
  • Fitxa d’avaluació de la unitat, amb solucionari.
  • Rúbrica d’avaluació de la unitat, amb indicadors de competències.

Versió paper

 • Llibre + Guia didàctica digital