Valors Cívics i Ètics

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Un plantejament que situa el desenvolupament socioemocional i competencial de l’alumnat com a focus central de l’aprenentatge.
Un plantejament que situa el desenvolupament socioemocional i competencial de l’alumnat com a focus central de l’aprenentatge.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Els Valors Ètics i Cívics #DunaAltraManera
Especial rellevància dels ecovalors i la sostenibilitat.
Importància de l’autoconeixement i l’autocura personal.
Tractament de l’educació emocional en contextos propis de l’àrea.
Recursos i eines digitals propis de l’àrea.
Con el apoyo del ecosistema digital de Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Valors Ètics i Cívics?

  Bloc de Sabers i destreses
  • Sabers bàsics i desitjables
  • Fitxes de destresa
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • 8 Situacions d’aprenentatge
  • 1 projecte ApS
  Inclou:
  • 1 joc trimestral
  • Infografies
  • Vídeo de contingut

  Què inclou el nostre material
  de Valors Ètics i Cívics a Primària?

  Per a l’alumne
  Per al professor/a
  Versió digital
  • Llibre de l’alumne.
  • Activitats interactives.
  • Vídeos explicatius de continguts.
  • 1 joc trimestral.
  • Eines d’avaluació.
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne, en un sol volum. Inclou un projecte ApS.
  Versió digital
  • Guia didàctica.
  • Programació didàctica/docent.
  • Programació d’aula.
  • Guia de metodologies actives.
  • Programa d’educació emocional.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Fitxes d’avaluació final.
  • Solucionari de l’avaluació final.
  • Guia didàctica
   • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
   • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
   • Guia de metodologies actives.
   • Programa d’educació emocional.
   • Fitxes d’avaluació inicial.
   • Solucionari de l’avaluació inicial.
   • Avaluació final.
   • Solucionari de l’avaluació final.
  • Per Seqüència:
   • Mapa dels recursos de la Seqüència d’aprenentatge.
   • Programació de l’experiència d’aprenentatge.
   • Orientacions per al desenvolupament de les seqüències.
   • Estratègies per dinamitzar la classe.
   • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
   • Fitxa d’aprofundiment.
   • Fitxa d’avaluació de sabers.
   • Solucionari.

  Versió paper

  • Guia didàctica