Llengua catalana i literatura

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Recursos i materials didàctics per a un aprenentatge significatiu, profund i compromès de la llengua i la literatura.
Recursos i materials didàctics per a un aprenentatge significatiu, profund i compromès de la llengua i la literatura.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Llengua i la Literatura #DunaAltraManera
Visibilitat del paper de la dona en la literatura.
Introducció dels ODS i valors específics de l’àrea.
Contextualització dels continguts amb situacions d’aprenentatge competencials.
Desenvolupament del pensament crític i alfabetització informacional mediàtica.
Entorn virtual i recursos digitals per aprofundir l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Llengua Catalana i Literatura?

  Bloc de Sabers i destreses
  • Sabers bàsics
   • Continguts de l’àrea
   • Activitats d’aplicació
   • Activitats de consolidació
  • Fitxes de destresa
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • 12 Situacions d’aprenentatge per curs
  • 1 projecte ApS
  Inclou:
  • Objectius de Desenvolupament Sostenible
  • Visibilitat de les dones en la literatura
  • Alfabetització informacional i educació mediàtica
  • Diversitat lingüística

  Què inclou el nostre material
  de Llengua Catalana i Literatura a Secundària?

  Per a l’alumne
  Per al professor/a
  Versió digital
  • Associat a les Situacions d’aprenentatge
   • Recurs digital a l’inici d’algunes Situacions d’aprenentatge.
   • Infografies i jocs desenvolupats amb Genially.
  • Associat als Sabers i destreses
   • Vídeo booktuber com a recomanació de la lectura.
   • Àudio de la lectura.
   • Vídeos explicatius.
   • Àudio per a les comprensions orals.
   • Àudio del dictat.
   • Textos de literatura descarregables.
   • Activitats per jugar i practicar.
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
  Versió digital
  • Guia didàctica.
  • Programació didàctica.
  • Programació d’aula.
  • Guia de metodologies actives.
  • Programa d’educació emocional.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Preguntes alliberades PISA.
  • Generador d’avaluacions.
  • Fitxes d’avaluació final per competències.
  • Solucionari de l’avaluació final.
   • Textos, dictats.
   • Fitxes de competències i solucionari.
  • Per Situació d’aprenentatge
   • Estratègies per dinamitzar la classe.
   • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
   • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
   • Destresa transversal en algunes Situacions d’aprenentatge.
   • Test d’avaluació.
   • Rúbrica.
   • Solucionaris de la Situació d’aprenentatge.
  • Associat als Sabers i destreses
   • Fitxes de reforç i ampliació.
   • Solucionari de les fitxes de reforç i ampliació.
   • Solucionari dels Sabers i destreses.

  Versió paper

  • Llibre + Guia didàctica digital