Matemàtiques

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Les matemàtiques que plantegen un aprenentatge significatiu, competencial i adaptat al context educatiu i metodològic actual.
Les matemàtiques que plantegen un aprenentatge significatiu, competencial i adaptat al context educatiu i metodològic actual.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Les Matemàtiques #DunaAltraManera
Desenvolupament del pensament computacional.
Situacions d’aprenentatge competencials i transferència al context de l’alumnat.
Atenció a les destreses socioemocionals.
Incorporació de metodologies STEM.
Inclusió dels processos matemàtics mitjançant la tecnologia i la digitalització.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Matemàtiques?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers bàsics
  • Mapa de presentació
  • Fitxes de sabers bàsics
  • Activitats de consolidació
 • Fitxes de destresa
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 12 Situacions d’aprenentatge per curs
 • 1 projecte STEM per curs
Inclou:
 • Pensament computacional
 • Destreses socioemocionals
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Visibilitat de dones matemàtiques

Què inclou el nostre material
de Matemàtiques a Secundària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Llibre de l’alumne.
 • Associat a les Situacions d’aprenentatge
  • Recurs digital a l’inici de les Situacions d’aprenentatge.
  • Infografies i jocs desenvolupats amb Genially.
 • Associat als Sabers i destreses
  • Vídeo inicial motivador en els mapes conceptuals.
  • Vídeos explicatius del contingut.
  • Infografies desenvolupades amb Genially.
  • Activitats interactives.
  • Tutorials i animacions amb GeoGebra.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica.
 • Programació d’aula.
 • Guia de metodologies actives.
 • Educació emocional.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Preguntes alliberades PISA.
 • Generador d’avaluacions.
 • Biblioteca de recursos.
 • Associat a les Situacions d’aprenentatge
  • Test/Recursos «Saps més coses de les que t’imagines».
  • Estratègies per dinamitzar la classe.
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Destreses transversals en algunes Situacions d’aprenentatge.
  • Test d’avaluació final.
  • Rúbrica.
  • Solucionaris de la Situació d’aprenentatge.
 • Associat als Sabers i destreses
  • Fitxa de «Per practicar +».
  • Fitxa de «Per aprofundir +».
  • Solucionari dels Sabers i destreses.
  • Solucionari de les fitxes de «Per practicar +» i «Per aprofundir +».
  • Activitats per jugar i repassar desenvolupades amb Genially.
  • Prova final amb activitats interactives.
  • Entrena amb ADIMAT.

Versió paper

 • Llibre + Guia didàctica digital

Aprenentatge adaptatiu de les Matemàtiques
de Secundària amb Intel·ligència Artificial

Assistent virtual per a l’aprenentatge adaptatiu
de les Matemàtiques de Primària i Secundària

adimat
100% curricular

Integrat en la metodologia de l’ensenyament de les Matemàtiques d’edebé

graphs-CAT
adimat incorpora un assistent
virtual ambIntel·ligència Artificial
adi
adi ajuda el docent i els alumnes en les seves tasques
diàries, oferint sessions de treball adaptades als ritmes
d’aprenentatgede cada aula i de cada alumne.
CONEIX-LO