Física i Química

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Una proposta didàctica per a l’àrea de Física i Química des d’una perspectiva competencial, flexible i compromesa amb l’entorn.
Una proposta didàctica per a l’àrea de Física i Química des d’una perspectiva competencial, flexible i compromesa amb l’entorn.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Física i la Química #DunaAltraManera
Procés d’ensenyament-aprenentatge basat en les Situacions d’aprenentatge.
Visibilitat de les dones en l’àmbit científic.
Incorporació de metodologies STEM a través de projectes.
Focus en valors sostenibles, cura de l’entorn i ODS.
Ampli ventall de recursos i eines digitals per enriquir l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Física i Química?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers bàsics
  • Infografia de presentació
  • Fitxes de sabers bàsics
  • Activitats de consolidació
 • Fitxes de destresa
 • Pràctiques de laboratori
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 12 Situacions d’aprenentatge per curs
 • 1 projecte STEM
Inclou:
 • Els Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • El paper de les dones en l’àmbit científic

Què inclou el nostre material
de Física i Química a Secundària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Llibre de l’alumne.
 • Associat a les Situacions d’aprenentatge
  • Recurs digital a l’inici de les Situacions d’aprenentatge.
  • Infografies i jocs desenvolupats amb Genially.
 • Associat als Sabers i destreses
  • Vídeo inicial motivador en els mapes conceptuals.
  • Vídeos explicatius del contingut.
  • Infografies desenvolupades amb Genially.
  • Activitats interactives.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica.
 • Programació d’aula.
 • Guia de metodologies actives.
 • Educació emocional.
 • Preguntes alliberades PISA.
 • Generador d’avaluacions.
 • Biblioteca de recursos.
 • Associat a les Situacions d’aprenentatge
  • Test/Recursos «Saps més coses del que t’imagines».
  • Estratègies per dinamitzar la classe.
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Destreses transversals en algunes Situacions d’aprenentatge.
  • Test d’avaluació final.
  • Rúbrica.
  • Solucionaris de la Situació d’aprenentatge.
 • Associat als Sabers i destreses
  • Fitxa de «Per practicar +».
  • Fitxa de «Per aprofundir +».
  • Solucionari dels Sabers i destreses.
  • Solucionari de les fitxes de «Per practicar +» i «Per aprofundir +».
  • Activitats per jugar i repassar desenvolupades amb Genially.
  • Prova final amb activitats interactives.

Versió paper

 • Llibre + Guia didàctica digital