Matemàtiques

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Un plantejament de les matemàtiques que s’adapta a la realitat de l’alumnat a partir d’un aprenentatge profund, contextualitzat i transversal.
Un plantejament de les matemàtiques que s’adapta a la realitat de l’alumnat a partir d’un aprenentatge profund, contextualitzat i transversal.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Les Matemàtiques #DunaAltraManera
Connexió amb altres àrees i basat en l’experiència de l’alumnat.
Desenvolupament de destreses transversals: raonament, comunicació, emocions…
Introducció del pensament computacional propi de la competència STEM.
Foment del treball cooperatiu, la presa de decisions, l’emprenedoria, l’escolta activa o les relacions positives.
Recursos i eines digitals per aprofundir en l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Matemàtiques?

  Bloc de Sabers i destreses
  • 6 blocs de sabers bàsics:
   • Sentit numèric
   • Sentit de la mesura
   • Sentit espacial
   • Sentit algebraic i pensament computacional
   • Sentit estocàstic
   • Sentit socioemocional
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • Integrades en els continguts de sabers
  Inclou:
  • Competència STEM i pensament computacional
  • Objectius de Desenvolupament Sostenible
  • Visibilitat de dones matemàtiques

  Què inclou el nostre material
  de Matemàtiques a Batxillerat?

  Per a l’alumne
  Per al professor/a
  Versió digital
  • Presentacions (PPT).
  • Problemes interactius (HTML).
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne.
  Versió digital
  • Solucionari.
  • Programació d’aula.
  • Models de proves (si les tenim).

  Versió paper

  • Solucionari.