Matemàtiques

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

La proposta didàctica de Matemàtiques basada en l’aprenentatge competencial, el desenvolupament computacional i un ampli repertori digital.
La proposta didàctica de Matemàtiques basada en l’aprenentatge competencial, el desenvolupament computacional i un ampli repertori digital.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Les Matemàtiques #DunaAltraManera
Aprenentatge competencial amb Situacions d’aprenentatge.
Desenvolupament del pensament computacional.
Entorn motivador i proper a la realitat de l’alumne.
Aprenentatge significatiu i basat en la resolució de problemes.
Varietat de recursos digitals específics de matemàtiques.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Matemàtiques?

  Bloc de Sabers i destreses
  • Sabers de la matèria al complet. Distribuits en blocs.
   • Numeració
   • Mesura
   • Geometria
   • Estadística i probabilitat
  • Fitxes de destresa
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • A Primer Cicle, 9 Situacions d’aprenentatge per trimestre amb els sabers i destreses integrats.
  • A Segon i Tercer Cicle, 9 Situacions d’aprenentatge per trimestre.
  • 1 avaluació competencial.
  Inclou:
  • Per pensar: 5 propostes de Càlcul mental.
  • Per resoldre: 5 propostes de Resolució de problemes.
  • Per practicar: Activitats i problemes.

  Què inclou el nostre material de Matemàtiques a Primària?

  Per a l’alumne
  Per al professor/a
  Versió digital
  • Infografies i presentacions desenvolupades amb Genially.
  • Activitats interactives per jugar, repassar i avaluar desenvolupades amb mAuthor.
  • Metacognició desenvolupada amb mAuthor.
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne trimestralitzat.
  Versió digital
  • Programació didàctica/docent.
  • Programació d’aula.
  • Preguntes alliberades PISA.
  • Generador d’activitats.
  • Guia didàctica
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Guia de metodologies actives.
  • Programa d’educació emocional.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Avaluació final.
  • Solucionari de l’avaluació final.
  • Avaluació final de competències.
  • Solucionari de l’avaluació final de competències.
  • Per seqüència:
  • Mapa dels recursos de la Situació d’aprenentatge.
  • Orientacions per al desenvolupament de les situacions.
  • Estratègies per dinamitzar la classe.
  • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
  • Fitxa d’aprofundiment.
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Fitxa d’avaluació de continguts de la unitat.
  • Solucionari.

  Versió paper

  • Guia didàctica.

  Aprenentatge adaptatiu de les Matemàtiques
  de Primària amb Intel·ligència Artificial

  Assistent virtual per a l’aprenentatge adaptatiu
  de les Matemàtiques de Primària i Secundària

  adimat
  100% curricular

  Integrat en la metodologia de l’ensenyament de les Matemàtiques d’edebé

  graphs-CAT
  adimat incorpora un assistent
  virtual ambIntel·ligència Artificial
  adi
  adi ajuda el docent i els alumnes en les seves tasques
  diàries, oferint sessions de treball adaptades als ritmes
  d’aprenentatgede cada aula i de cada alumne.
  CONEIX-LO