Matemàtiques

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

La proposta didàctica de Matemàtiques basada en l’aprenentatge competencial, el desenvolupament computacional i un ampli repertori digital.
La proposta didàctica de Matemàtiques basada en l’aprenentatge competencial, el desenvolupament computacional i un ampli repertori digital.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Les Matemàtiques #DunaAltraManera
Aprenentatge competencial amb Situacions d’aprenentatge.
Desenvolupament del pensament computacional.
Entorn motivador i proper a la realitat de l’alumne.
Aprenentatge significatiu i basat en la resolució de problemes.
Varietat de recursos digitals específics de matemàtiques.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Matemàtiques?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers de la matèria al complet. Distribuits en blocs.
  • Numeració
  • Mesura
  • Geometria
  • Estadística i probabilitat
 • Fitxes de destresa
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • A Primer Cicle, 9 Situacions d’aprenentatge per trimestre amb els sabers i destreses integrats.
 • A Segon i Tercer Cicle, 9 Situacions d’aprenentatge per trimestre.
 • 1 avaluació competencial.
Inclou:
 • Per pensar: 5 propostes de Càlcul mental.
 • Per resoldre: 5 propostes de Resolució de problemes.
 • Per practicar: Activitats i problemes.

Què inclou el nostre material de Matemàtiques a Primària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Infografies i presentacions desenvolupades amb Genially.
 • Activitats interactives per jugar, repassar i avaluar desenvolupades amb mAuthor.
 • Metacognició desenvolupada amb mAuthor.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne trimestralitzat.
Versió digital
 • Programació didàctica/docent.
 • Programació d’aula.
 • Preguntes alliberades PISA.
 • Generador d’activitats.
 • Guia didàctica
 • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Avaluació final.
 • Solucionari de l’avaluació final.
 • Avaluació final de competències.
 • Solucionari de l’avaluació final de competències.
 • Per seqüència:
 • Mapa dels recursos de la Situació d’aprenentatge.
 • Orientacions per al desenvolupament de les situacions.
 • Estratègies per dinamitzar la classe.
 • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
 • Fitxa d’aprofundiment.
 • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Fitxa d’avaluació de continguts de la unitat.
 • Solucionari.

Versió paper

 • Guia didàctica.

Aprenentatge adaptatiu de les Matemàtiques
de Primària amb Intel·ligència Artificial

Assistent virtual per a l’aprenentatge adaptatiu
de les Matemàtiques de Primària i Secundària

adimat
100% curricular

Integrat en la metodologia de l’ensenyament de les Matemàtiques d’edebé

graphs-CAT
adimat incorpora un assistent
virtual ambIntel·ligència Artificial
adi
adi ajuda el docent i els alumnes en les seves tasques
diàries, oferint sessions de treball adaptades als ritmes
d’aprenentatgede cada aula i de cada alumne.
CONEIX-LO