Batxillerat

Continguts rigorosos, basats en el mètode científic per oferir la millor preparació
Un projecte ajustat a la LOMLOE que no deixa enrere la totalitat dels continguts necessaris per assolir els objectius de l’etapa amb total solvència
Reprodueix vídeo
El Batxillerat #DunaAltraManera
Dissenyat per docents en actiu
Centrat en els continguts
Més recursos i eines digitals per enriquir l’aprenentatge
Formació i acompañament per al docent

Conoce los fundamentospedagógicos de nuestra Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Un projecte que planteja una mirada realista, basada en l’experiència a l’aula i
  fonamentada en el rigor dels continguts i en la concreció curricular

  Consolidant els sabers i destreses de l’etapa

  Organitzant els continguts de cada àrea d’acord amb els blocs curriculars de la LOMLOE i integrant-hi situacions d’aprenentatge de caràcter competencial.

  Acompanyant-te cap a les Proves d’Accés a la Universitat

  Oferint recursos perquè el teu alumnat afronti les proves amb el màxim de garanties possibles.

  Amb el suport de l’ampli ecosistema digital d’Edebé

  Enriquint el procés d’aprenentatge amb una gran diversitat de recursos i eines digitals flexibles, adaptables i fàcils d’introduir a l’aula.