Tecnologia i Digitalització

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

La proposta per a l’àrea de Tecnologia i Digitalització més completa i competencial, amb una perspectiva sostenible, igualitària i inclusiva.
La proposta per a l’àrea de Tecnologia i Digitalització més completa i competencial, amb una perspectiva sostenible, igualitària i inclusiva.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Tecnologia i la Digitalització #DunaAltraManera
Incorporació dels continguts de digitalització.
Desenvolupament del pensament computacional i robòtica.
Visibilització de les figures femenines en entorns tecnològics.
Enfocament sostenible de la tecnologia i inclusió dels ODS.
Recursos digitals per completar l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Tecnologia i Digitalització?

  Bloc de Sabers i destreses
  • Sabers bàsics
   • Infografia de presentació
   • Fitxes de sabers bàsics
   • Activitats de consolidació
  • Fitxes de destresa
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • 9 Situacions d’aprenentatge per curs
  • 9 pràctiques de taller
  • 1 projecte tècnic
  • 1 projecte STEM
  Inclou:
  • Objectius de Desenvolupament Sostenible
  • Visibilitat de les dones tecnòlogues
  • Tecnologia i sostenibilitat

  Què inclou el nostre material
  de Tecnologia i Digitalització a Secundària?

  Per a l’alumne
  Per al professor/a
  Versió digital
  • Llibre de l’alumne.
  • Associat a les Situacions d’aprenentatge
   • Recurs digital a l’inici de les Situacions d’aprenentatge.
   • Infografies i jocs desenvolupats amb Genially.
  • Associat als Sabers i destreses
   • Vídeos explicatius del contingut.
   • Infografies desenvolupades amb Genially.
   • Activitats interactives.
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne.
  Versió digital
  • Guia didàctica.
  • Programació didàctica.
  • Programació d’aula.
  • Guia de metodologies actives.
  • Educació emocional.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Preguntes alliberades PISA.
  • Generador d’avaluacions.
  • Biblioteca de recursos.
  • Associat a les Situacions d’aprenentatge
   • Test/Recursos «Saps més coses del que t’imagines».
   • Estratègies per dinamitzar la classe.
   • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
   • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
   • Destreses transversals en algunes Situacions d’aprenentatge.
   • Test d’avaluació final.
   • Rúbrica.
   • Solucionaris de la Situació d’aprenentatge.
  • Associat als Sabers i destreses
   • Fitxa de «Per practicar +».
   • Fitxa de «Per aprofundir +».
   • Solucionari dels Sabers i destreses.
   • Solucionari de les fitxes de «Per practicar +» i «Per aprofundir +».

  Versió paper

  • Llibre + Guia didàctica digital